logo
Facebook Twitter RSS

PARALEL nedir?

Bulmacalarda da karşılaşabileceğiniz "PARALEL" sorusuna cevap olarak "Koşut, muvazi" yanıtı verilebilir. Bu yanıta alternatif olarak şunlar da sıralanabilir: Koşut, İkişer İkişer Aynı Düzlem İçinde Bulunan Ve Kesişmeyen İki Veya Daha Çok Doğru

Anahtar Kelimeler:

paralel bulmaca

paralel, bulmaca paralel, bulmaca sözlüğü paralel, sözlük paralel, bulmaca çözümü paralel, paralel nedir, paralel tanımı

bulmacada paralel

paralel, bulmaca paralel, bulmaca soruları paralel, sözlük paralel, paralel nedir, paralel ne?