logo
Facebook Twitter RSS

BALSAM nedir?

Bulmacalarda da karşılaşabileceğiniz "BALSAM" sorusuna cevap olarak "Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilaçların yapımında kullanılan reçin" yanıtı verilebilir. Bu yanıta alternatif olarak şunlar da sıralanabilir: Genellikle odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bununla yapılan ilaç, Bazı Ağaçlardan Elde Edilen, Parfüm Ve İlaç Yapımında Kullanılan Reçine

Anahtar Kelimeler:

balsam bulmaca

balsam, bulmaca balsam, bulmaca sözlüğü balsam, sözlük balsam, bulmaca çözümü balsam, balsam nedir, balsam tanımı

bulmacada balsam

balsam, bulmaca balsam, bulmaca soruları balsam, sözlük balsam, balsam nedir, balsam ne?