logo
Facebook Twitter RSS

Balgam taşı nedir?

Bulmacalarda da karşılaşabileceğiniz "Balgam taşı" sorusuna cevap olarak "ONİKS" yanıtı verilebilir.

Anahtar Kelimeler:

balgam taşı bulmaca

balgam taşı, bulmaca balgam taşı, bulmaca sözlüğü balgam taşı, sözlük balgam taşı, bulmaca çözümü balgam taşı, balgam taşı nedir, balgam taşı tanımı

bulmacada balgam taşı

balgam taşı, bulmaca balgam taşı, bulmaca soruları balgam taşı, sözlük balgam taşı, balgam taşı nedir, balgam taşı ne?