logo
Facebook Twitter RSS

Bağımlı nedir?

Bulmacalarda da karşılaşabileceğiniz "Bağımlı" sorusuna cevap olarak "ANGAJE" yanıtı verilebilir.

Anahtar Kelimeler:

bağımlı bulmaca

bağımlı, bulmaca bağımlı, bulmaca sözlüğü bağımlı, sözlük bağımlı, bulmaca çözümü bağımlı, bağımlı nedir, bağımlı tanımı

bulmacada bağımlı

bağımlı, bulmaca bağımlı, bulmaca soruları bağımlı, sözlük bağımlı, bağımlı nedir, bağımlı ne?